http://www.klasatps.ecom.com.pl/

Nasi kochani nauczyciele

Na tej stronie będę chcial przedstawić galerię naszych wspaniałych nauczycieli - tych ze szkoły i z warsztatu szkolnego. Może uda mi się zebrać ich zdjęcia. Tu również liczę na pomoc waszą i wychowawcy - Pana inż. Henryka Steinhoffa.

Nasi nauczyciele:
inż. Henryk Steinhoff    -  technologia, materiałoznawstwo
mgr Stanisław Nyczaj    - język polski (+)
mgr Urszula Steinhoff    - język polski
mgr Władysław Oryl      - historia, propedeutyka - nauka o społeczeństwie (+)
mgr Stanisław Wietrzyk - matematyka
mgr Ludwik Dębicki       - chemia
mgr Witold Lis               - fizyka
Krystyna Szymańczuk    - język rosyjski
mgr Stanisław Gugnacki - ekonomika
Władysław Maj               - BHP
Anzelm Więcek              - Laboratorium
Kalinowski                     - fizyka
Stanisław Nyczaj            - język polski
Leszczyński                    - przysposobienie obronne
Aleksander Żak              - maszynoznawstwo

KlasatpsKlasatpsKlasatpsKlasatps
Klasatps