http://www.klasatps.ecom.com.pl/

Nasza wspaniała klasa

Alfabetyczny wykaz uczniów klasy IV Technikum Przemysłu Skórzanego - rocznik 1972:
1. Bigas Halina,
2. Bilińska Grażyna,
3. Bonkosz Anna,
4. Czebotar Zofia,
5. Dmytrów Irena,
6. Iry Stanisława, (+)
7. Jaszkowic Maria,
8. Klose Stefania,
9. Kordek Irena,
10. Kowalczyk Ryszarda,
11. Mańczyk Barbara,
12. Michalczyk Czesława,
13. Moroz Krystyna,
14. Porębska Dorota,
15. Frankowski Zygmunt, (+)
16. Gładki Marian,
17. Hurtig Leszek,
18. Jankowski Michał,
19. Kornacki Zbigniew,
20. Niechwiadowicz Włodzimierz,
21. Niedojadło Wiesław,
22. Pelka Zygmunt,
23. Pinkawa Krzysztof,
24. Skiba Józef,
25. Spałek Rajmund,

26.
Strzelczyk Grzegorz, 
27. Surmiński
Jan,
28. Szeja Antoni

29. Wojtkiewicz Władysław,
30. Zalewski Stanisław,

W trakcie czteroletniej nauki uczyło się z nami  jeszcze kilka osób, które z różnych powodów nie ukończyły z nami IV klasy. Jedni przerwali naukę lub powtarzali klasę, a drudzy przenieśli się do innych szkół. Byli to:

Jerzy Matuszczak, Maria Puchalska, Halina Magner, Teresa Ciuk, Krzysztof Gołda, Barbara Ziółkowska i inni.

Wychowawcą klasy przez cały okres trwania nauki był inż. Henryk Steinhoff, który zaczął pracę zawodową jako nasz wychowawca. Dzisiaj po latach, można stwierdzić, iż pan Henryk zasłużył sobie na wielkie uznanie z naszej strony i na miano "naszego największego przyjaciela". Zawsze był obiektywny, wybaczał za grzechy, mobilizował do nauki, świecił dobrym przykładem i miał ogromną wiedzę zawodową i nie tylko. Za wszystko dziękujemy Ci, Nasz Wielki Przyjacielu.

KlasatpsKlasatpsKlasatpsKlasatps
KlasatpsKlasatpsKlasatpsKlasatps
KlasatpsKlasatpsKlasatpsKlasatps
Klasatps