http://www.klasatps.ecom.com.pl/

Nasze dostępne dane osobowe

W tym miejscu umieszczone zostaną dane osobowe wszystkich uczniów naszej klasy z podaniem aktualnego adresu  zamieszkania i  telefonu. Nie wiem jeszcze, czy wszyscy sobie tego życzą. Chodzi też o ustawę o tajemnicy danych osobowych.

Włodzimierz Niechwiadowicz -  SKYPE: volodia1953, e-mail: w.niechwiadowicz@op.pl;
Anna Michna (Bonkosz)    -    tel. 0-77 466 40 41;
Grażyna Matysiak (Bilińska)  -   tel. 0-77 466 65 72;
Władysław Wojtkiewicz - e - mail: woj.tech@o2.pl;
Leszek Hurtig - e-mail: laszlo.leszek@gmail.com.

KlasatpsKlasatpsKlasatpsKlasatps
KlasatpsKlasatpsKlasatpsKlasatps
KlasatpsKlasatpsKlasatpsKlasatps
KlasatpsKlasatpsKlasatpsKlasatps
KlasatpsKlasatps